Scan en organisatieadvies op maat Afdrukken

Organisaties die talent willen werven, ontwikkelen en behouden hebben hier verschillende competenties voor nodig. Talentmanagement kent de volgende cyclus: 

Aantrekken-Inwerken-Ontwikkelen-Vasthouden-Belonen

Als voor elk van de hierboven omschreven onderdelen het juiste personeelsbeleid wordt gevoerd, profiteert uw organisatie van de synergie die dit oplevert. Maar als dat niet zo is, kan er een probleem ontstaan. Een voorbeeld: talent laat zich niet binden als het opleidingsbeleid niet overeenkomt met hetgeen tijdens de aanname was beloofd. Het is dus zaak ieder item met het juiste beleid te ondersteunen.

Om inzicht te krijgen in de verschillende onderdelen van uw personeelsbeleid, maakt TiM gebruik van een scan. De scan geeft antwoord op vragen als: ‘hoe is het geregeld?’ en ‘hoe wordt het ervaren?’. Wij vragen u ons informatie te verstrekken over de  in-, door- en uitstroom en combineren deze met aanvullende interviews onder medewerkers en management.  Na de scan ontvangt u een terugkoppeling en advies op maat per deelgebied.

 
© TiM 2007 - 2014 | disclaimer